Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần Wevnal( gọi tắt là "Wevnal", "chúng tôi") tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời thiết lập một cơ chế riêng, yêu cầu toàn bộ nhân viên nhận thức rõ tính chất quan trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Nhằm mục đích lưu trữ các thông tin mới nhất, chính xác nhất của khách hàng, phòng chống rò rỉ, sửa đổi, xâm hại hay truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi tiến hành quản lý chặt chẽ thông tin thông qua hệ thống bảo mật, các tài chế cần thiết và các hoạt động giáo dục nhận thức cho

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân của quý khách trong việc gửi thư điện tử hay gửi tài liệu để trả lời thắc mắc hoặc hướng dẫn thông tin về sản phẩm, dịch vụ cho quý khách.

Nghiêm cấm cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3

Chúng tôi luôn bảo vệ cẩn trọng thông tin cá nhân của quý khách. Ngoại trừ các trường hợp sau, tất cả các hành vi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ 3 đều bị nghiêm cấm.

  1. Thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
  2. Cung cấp cho bên nhận các nghiệp vụ được chúng tôi ủy thác nhằm mục đích tạo ra sản phẩm được quý khách yêu cầu.
  3. Trường hợp không thể xác định đươc cá nhân thông qua các thông tin đã được cung cấp.
  4. Trường hợp công ty bị xác nhập, chia tách hoặc chuyển nhượng quyền kinh doanh cho bên thứ 3.
  5. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối sách bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thiết lập hệ thống bảo mật hoàn hảo để bảo vệ tính chính xác và an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách.

Xem thông tin của mình

Trong trường hợp quý khách muốn xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện theo yêu cầu của quý khách.

Tuân thủ nghiêm ngặt đồng thời cải thiện theo luật pháp và các quy chuẩn xã hội.
Song song với việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên các quy định của pháp luật, các quy chuẩn của xã hội, chúng tôi luôn nỗ lực trong việc biên soạn, cải tiến lại nội dung của quyền riêng tư này.

Giải đáp thắc mắc

Đối với những khiếu nại, thắc mắc liên quan tới quyền riêng tư, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết một cách thỏa đáng và nhanh chóng nhất.
Các thắc mắc liên quan tới việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.

Shibuya Park Plaza 5F, 1-11-8 Shibuya, Shibuyaku, Tokyo 150-0002
wevnal Inc.
Representative President : Hirofumi Isoyama
Số điện thoại: +81-3-5766-8877 Số FAX:+81-3-5766-8878